O stronie


Poniższa strona będzie ulegać zmianom, z czasem, gdy będę miał więcej informacji.Na tej stronie znajduje się tematyka, którą każdy ekonomista powinien zgłębiać, mimo, że na pozór może nie mieć mało wspólnego z samą nauką ekonomii. Propaguje materiały, które mają zachęcić ludzi o motywacjach poznawczych do dalszego zgłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów w ekonomii. Zachęcam te osoby do komentowania, szczególnie, gdy pojawi się u mnie jakiś błąd.

Ludzie z dominującymi motywacjami ideologicznymi, a tym bardziej niskimi motywacjami etycznymi raczej za dużo nie znajdą tutaj odpowiadających im materiałów, więc niech nie silą się na komentarze.

Stan nauki ekonomii jest przedstawiona z mojego punktu widzenia i nie obrazuje szerokiego stanu faktycznego nauki w Polsce. Początkowo interesowałem się wolnym rynkiem, ekonomią austriacką jak i systemem bankowym, makroekonomią i historią myśli ekonomicznej, lecz ciągle coś mi brakowało. Dopiero po zapoznawaniu się z coraz szerszym zakresem informacji, na pierwszy rzut oka nie związanych bezpośrednio z ekonomią, zauważyłem, że nauka nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. Poniżej znajdą państwo moje spostrzeżenia.

Współcześnie ekonomia (przynajmniej w Polsce), skupia się przede wszystkim na jednej kategorii bytu (rozwoju) społecznego, jest to więc jednostronna teoria rozwoju zwana ekonomizmem. Przy czym według F. Konecznego jest pięć kategorii bytu (prawda, dobro, piękno, zdrowie, dobrobyt). Czasem przerabia się tematykę polityki socjalnej, która nieco rozszerza punkt widzenia ale nie jest to w ogóle uporządkowane. Nauka o cywilizacjach jest nauką zaliczaną do wielostronnych teorii, gdyż bada stosunek cywilizacji do każdej kategorii bytu. Rozwój społeczeństwa jest zależny od rodzaju cywilizacji, w której żyjemy. Możliwe, że żyjąc w "czystej" cywilizacji łacińskiej nauka ekonomii może być traktowana jako uzupełnienie dziedzin nauki, jednocześnie stanowiąc jedną z kategorii nauki ujętych wspólnie. Marian Mazur pisze, że nauka przeszła ewolucje w kierunku monodyscyplinarnym (czyli rozdrobnieniu i coraz mniejszej wiedzy na tematy inne niż ta, którą się zajmujemy) a biorąc uwagę na badania Konecznego, panujące u nas mieszanki cywilizacyjne, mają inne podejście do kategorii prawdy i w ogóle do reszty kategorii bytu. W ekonomii dominują ideologie w postaci szkół, różniących się między sobą jak działa gospodarka. Samego pojęcia ideologii nie wartościujemy, gdyż ideologie mogą wpływać na społeczeństwo zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Najczęściej te, które wychodzą z cywilizacji łacińskiej mają pozytywny wpływ na dalszy rozwój społeczeństwa. Ideologie kapitalizmu i socjalizmu są wytworem spoza cywilizacji łacińskiej.

W ekonomii mamy pewne pojęcia, na których nauka ta najbardziej skupia swoje dociekania: pieniądz, bogactwo, bieda, rozwój, wzrost gospodarczy, zysk ekonomiczny. Te pojęcia - klucze jeśli zebrać w całość, mogą świadczyć o tym, że na rozwój i dobrobyt utożsamia się z tematyką związaną z pieniądzem. Więc nie martwiąc się w jakiej cywilizacji żyjemy, jak na nas oddziałują i jak wygląda między nimi wpływ, skupiamy się na badaniach związanych z rozwojem gospodarki. Rozwój gospodarki podnosi szczebel rozwoju cywilizacji a nie zmienia samego typu cywilizacji, gdyż cywilizacja jest związana z celem do którego dąży społeczeństwo a nie z metodą gospodarowania - jak to ujmuje Józef Kossecki.

Mankamenty na studiach ekonomicznych:
  • W naukach ekonomii brakuje poprawnego wyciągania faktów z historii.
  • Można często znaleźć modele niezgodne z rzeczywistością.
  • Sposób nauczania i prezentowania informacji, powinien pobudzać do myślenia i rozwijać umiejętności twórcze.
  • Brakuje nawet przedmiotów, związanych z praktycznym zastosowaniem wiedzy w późniejszej pracy (co tyczy się już również innych kierunków).  ____________________________________________________________
*Strona ulega modyfikacjom pod wpływem zdobywania szerszych informacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz